24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente
Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Kafi, samenvatting Nuenense situatie 2019
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index
In Nuenen gaat nu alles goed 2

'Onderstaande kaart is, voor mijn onterecht disciplinair ontslag, door mij ontworpen.'

Erwin Boot

'En zo werd Nuenen mijn thuis. Daarom heb ik altijd veel voor Nuenen willen betekenen, Nuenen gaat mij aan het hart. En daarom heeft het conflict met de gemeente en de vernedering mij zo'n pijn gedaan.'

Erwin Boot

Terug naar menu

 

 

 

'Als kleine jongen wilde ik lange tijd directeur van Philips worden'.

Maarten Houben

'Zo vierde ik een aantal jaar geleden carnaval in een Nuenens café.

Ik stond gezellig een biertje te drinken
met de eigenaar, niet wetende dat ik
hem twaalf uur later moest komen
vertellen dat zijn café gesloten
zou worden vanwege een incident'.

Maarten Houben