24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente
Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Samenvatting Nuenense situatie 2019
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index
In Nuenen gaat nu alles goed 2

'Nuenen is naar haar personeel een oorlogsmachine geworden.

In Nuenen is alles er op gericht om bestuurders en leidinggevenden in het zadel te houden'.

mr. Huub de Pont
(advocaat Erwin Boot)

Terug naar menu

 

 

'Na 6 jaar Bestuursacademie werd ik bij de diploma-uitreiking al gewaarschuwd. Ga weg uit Nuenen en zoek een andere gemeente. Ik wilde trouw blijven aan Nuenen'.

Erwin Boot

'Driemaal heb ik gebruik moeten maken van de diensten van mr. H. De Pont. De eerste keer in 1996 (na 13 jaar weggestuurd uit Het Klooster ondanks huur- en arbeidsovereenkomst), de tweede keer in 2012 (boventallig op basis van raadsbesluit) en de derde keer in 2014 (disciplinair ontslag).
Alle 3 de zaken heb ik gewonnen'.

Erwin Boot

Nuenen: 'Alles is al gezegd zei de pessimist, er is nog nooit geluisterd sprak de optimist !'.