24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente

 

Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Kafi, samenvatting Nuenense situatie 2019
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index
In Nuenen gaat nu alles goed 2

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

'Houbens bestuurlijke ervaring was beperkt tot die van een studentenvereniging.'

Het Eindhovens Dagblad, onderzoeksjournalist John Graat

Zie onderstaand artikel:
'Maarten Houben speelt hoog spel'

'Hoezeer de twijfels over Houben ook gegroeid zijn, de raad zal hem niet wegsturen. Want dan zal de provincie ingrijpen en doen wat ze wellicht al langer wil.
Nuenen bij Eindhoven voegen.
Dat is het laatste wat de Nuenense raad wil.'

Het Eindhovens Dagblad,
onderzoeksjournalist John Graat

Zie onderstaand artikel:
'Maarten Houben speelt hoog spel'

'Er zijn geen mensen beschadigd.'

Maarten Houben

'Aanhoudende politieke strubbelingen, een affaire met zijn wethouder, de hand overspeeld met het Kafi-rapport en de provincie die de regie uit handen neemt. Na 4 jaar kan er voor de zelfbenoemde puinruimer maar één conclusie zijn:

missie mislukt.'

'Dat hij in zijn nieuwjaarstoespraak
wijlen Ien Dales citeert
- 'een beetje integer bestaat niet' -
is her en der als een gotspe ervaren'.

Het Eindhovens Dagblad,
onderzoeksjournalist
John Graat

'Het lijkt erop dat hij zelf te hard van stapel is gelopen in dit dossier. Scoringsdrift, zeggen ingewijden.'

Het Eindhovens Dagblad,
onderzoeksjournalist
John Graat

'Uiteindelijk krijgt Nuenen wat het verdient.
De sterkste menselijke drift: Verdringing.'

Menno ter Braak

De onderste steen moet boven schrijven SP en Groen Links !
In Nuenen blijft de onderste steen met behulp van de coalitie in de raad (W70, CDA, D66, SP en GroenLinks) gewoon waar het lag...
Uit het Interview met het blad 'FRITS'