3
2
Roy Orbison
Het Klooster
In Nuenen gaat nu alles goed 1
Nuenen en Toon Spreeuwenberg
24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente
Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Maarten Houben maakt excuses voor wanbeleid (video)
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Mislukkeling secretaris Nick Scheltens en gedicht 'Denkend aan Nuenen'
Ton Diepeveen en zijn mislukt Nuenens KAFI-rapport
Elvis in Nuenen
Vincent van Gogh 1965
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Leemans
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index
Vincent van Gogh - Johnny Cash
in beeld en geluidTijd: 4 minuten

Klik op linkse foto
Vincent van Gogh
1853 - 1890 in beeld
en geluid (lievelingsmuziek Vincent van Gogh)Een totaalbeeldTijd: 17 minuten

Klik op rechtse foto

Boven: 'De Aardappeleters' (Van Gogh) 1885

Onder: 'Boeren rond de tafel' (Grundmann) 1876

ca. 18-22 november 1885

Waarde Theo,
Hartelijk dank voor het biljet van frs. 50 en uw schrijven. Dat ik dinsdag a.s. vertrek, zult ge u kunnen begrijpen, als ge nagaat, vooreerst dat ik er zeer naar verlang, tweedens dat ik hier met mijn werk gevaar heb vast te raken door gebrek aan model, terwijl door de kou 't buiten werken is opgehouden. Wat betreft dat zeker ik het gemis aan een werkplaats te Antwerpen voelen zal, ja dat is zo.

Maar ik moet kiezen tussen een werkplaats zonder werk hier en werk zonder werkplaats ginder, 't Laatste heb ik genomen.

En met opgewektheid die zelfs zó groot is, dat het in mijn gevoel een terugkeer uit verbanning is. Immers het heeft lang geduurd, ik geheel uit de schilderswereld uit was. En in die tussentijd zijn mijn krachten wat gerijpt, zodat ik meer onafhankelijk me voel van de gewone intriges om iemand eruit te knikkeren. Ik bedoel dat te Den Haag ik met het penseel, ik zeg niet met mijn tekenen, zwakker was dan de rest en door 't op 't schilderen en kleur te gooien, ik sneller te overdonderen was dan nu mogelijk blijken zal.

Wat Rubens betreft, ik verlang er erg naar, maar - hebt gij erop tegen Rubens wat opvatting, wat sentiment van zijn religieuze onderwerpen betreft theatraal, slecht theatraal zelfs dikwijls te vinden?

Nog eens, wat mijn betrekkelijk plotseling vertrek van hier aangaat, ik zou indien ik geen stoornis met de modellen gehad had, nog de winter hier hebben doorgebracht. Maar het doorzetten van hier met model te werken stuit in de bevinding, niet zozeer op tegenwerking van de pastoor, die door direct absoluut negeren van mijn kant geneutraliseerd was als die op zichzelf stond, maar het miserabele is dat, al durf ik ertegen in, de mensen aarzelen en meer schrik hebben dan ik verwacht had. En ik onderneem het niet of ik moet erop kunnen rekenen dat zij durven.

Ga ik nu een paar maanden weg, dat kan helpen en helpt het niet, dan verdient er ook geen een van degenen, die ik verleden winter alle weken wat ervoor gaf, deze winter iets eraan.


Gegroet,

Geheel de jouwe,

 

 

Vincent.

De laatste brief van Van Gogh uit Nuenen.

In Nuenen werd het voor Vincent van Gogh, na valse beschuldigingen, onmogelijk gemaakt om nog te werken. Hij vertrekt voortijdig naar Antwerpen en laat aan zijn broer Theo weten dat hij nooit meer in Nuenen komt.

Terug naar menu

In Nuenen is Vincent van Gogh gereduceerd tot verdienmodel, georganiseerd door W70 en ambtenaren die niets hebben met de eenvoud en hartstocht van deze bijzondere kunstenaar, schrijver en denker. Zie ook onderstaande krantenartikelen van Ton de Brouwer (al 60 jaar Van Goghdeskundige): 'Maak van de wereld van Van Gogh geen Efteling' en 'Graf dominee Van Gogh' (Ton de Brouwer: Onlangs las ik dat zelfs getracht wordt het 113 jaar oude graf van Margot Begemann overgeplaatst te krijgen van Den Haag naar Nuenen. Waar is men mee bezig ?).
Nuenense beelden van Kirk Douglas als Vincent van Gogh uit de film 'Lust for life' (1956).