Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Samenvatting Nuenense situatie 2018
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index

Indien u op bovenstaande foto klikt, ziet en hoort u een kort verslag over het Kafi-rapport en excuses van Maarten Houben.

Na zijn herbenoeming van Maarten Houben door de raad laat Houben weten: 'Dat hij de klus graag wil afmaken'.

'Nuenen c.a. staat inmiddels, na
718 jaar zelfstandigheid, garant voor bestuurlijke verdeeldheid, achterdocht, rookgordijnen, amateurisme, verdachtmakingen, geheimhouding, regelrechte bedreigingen, onterecht ontslagen ambtenaren, angstcultuur op de werkvloer, bestuurders die zich permanent verschuilen achter de adviezen van ambtenaren en externen, eindeloze toezeggingen aan het Nuenens publiek, de overspannen Nuenense toepassing van de Wet Dualisering gemeentebestuur 2002 (waardoor raad, ambtenaren en het college geen noodzakelijk contact meer hebben. Elkaar niet meer kennen, elkaars tegenstanders zijn geworden), de ik-help-jou en jij-helpt-mij-partij-W70, een slecht controlerende raad en het niet nemen van welke verantwoordelijkheid ook.

De Nuenense politiek.
Zouteloos. Laf.

In Nuenen tel ik mijn idealen en ik raak er steeds meer kwijt.'

Erwin Boot

Terug naar menu

 

 

The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's