De Nuenense ambtenaar kent een aantal problemen, t.w.: Geen kennis van het ik-help-jou-en-jij-helpt-mij-verleden van Nuenens grootste partij W70, het gebrek aan onderlinge solidariteit, het gebrek aan kennis van de meeste Nuenense ambtenaren, het wantrouwen tussen ambtenarij, college, raad en burgemeester, het beleid niet centraal stellen van het Algemeen Belang én het miserabele niveau van leidinggevenden, de raad, wethouders en burgemeester.

Onderstaand schrijven spreekt voor zich, zie ook over dit onderwerp: Nuenen en Toon Spreeuwenberg in bovenstaand menu.

Toen burgemeester Houben te horen kreeg dat hij weg moest uit Nuenen, ging hij spontaan weer roken:
Ik dacht:
' Zoek het maar uit ' .

 

 

24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente
Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Maarten Houben maakt excuses voor wanbeleid (video)
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Mislukkeling secretaris Nick Scheltens en gedicht 'Denkend aan Nuenen'
Ton Diepeveen en zijn mislukt Nuenens KAFI-rapport
Elvis in Nuenen
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Leemans
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index

'Nuenen is naar haar personeel een oorlogsmachine geworden.

In Nuenen is alles er op gericht om bestuurders en leidinggevenden in het zadel te houden'.

mr. Huub de Pont
(advocaat Erwin Boot)

Terug naar menu

 

 

'Na 6 jaar Bestuursacademie werd ik bij de diploma-uitreiking al gewaarschuwd. Ga weg uit Nuenen en zoek een andere gemeente. Ik wilde trouw blijven aan Nuenen'.

Erwin Boot

'Driemaal heb ik gebruik moeten maken van de diensten van mr. H. De Pont.

De eerste keer in 1996 (na 13 jaar weggestuurd uit Het Klooster ondanks huur- en arbeidsovereenkomst), de tweede keer in 2012 (boventallig op basis van raadsbesluit) en de derde keer in 2014 (onterecht disciplinair ontslag).


Alle 3 de zaken heb ik gewonnen'.

Erwin Boot

In 2012 wordt Maarten Houben (CDA) zonder enige ervaring burgemeester van Nuenen. Hij begint met leugens, 3 onterecht ontslagen ambtenaren, een hele reeks beschadigde belanghebbenden en miljoenenschade voor Nuenen (zie bovenstaande onderbouwingen).
Twee voormalig oud-wethouders van Nuenen noemen het beleid van Maarten Houben Gelegaliseerde Criminaliteit.

De Nuenense amateur-burgemeester en leugenaar Maarten Houben was een direct gevaar voor onze Nuenense democratie.
In het gemeentehuis van Nuenen c.a. hangt inmiddels de geur van rottend aas... Intussen heeft de raad hem de wacht aangezegd.

De Nuenense raad heeft er 12 jaar (!) over gedaan om de narcistische gewetenloze kluns Maarten Houben te doorzien...

Aan de volgende werkgever van Maarten Houben:


WEET WAAR U AAN BEGINT !

Vincent van Gogh 1965
3
2
Roy Orbison
Het Klooster
In Nuenen gaat nu alles goed 1
Nuenen en Toon Spreeuwenberg