24ste excuusbrief Nuenen
Regeling met gemeente
Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Kafi, samenvatting Nuenense situatie 2019
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index
In Nuenen gaat nu alles goed 2

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

'Toen in 1980 het Klooster gesloopt dreigde te worden, was het nota bene iemand die van buiten Nuenen kwam, Jan Jegerings, die het Klooster (en nog veel meer) heeft gered met zijn actie Behoud dorpskern Nuenen'.

Edwin Coolen

'In Nuenen ben ik de laatste Kloosterbewoner.

Van 1983 tot 1996 werkte en woonde ik in dit bijzondere gebouw.

Bij het 100-jarig bestaan in 1987 kwam ik via de JMJ-zusters in bezit van het volledig fotoarchief.
Onderstaand een kleine collectie.

Artikel Protest: Jan Jegerings heeft in zijn verdere leven veel persoonlijke last gehad van zijn beslissing om Het Klooster te behouden voor Nuenen.

Bij de heropening van Het Klooster in 1998 stonden alle politiek verantwoordelijken die voor de sloop van Het Klooster waren natuurlijk vooraan'.


Erwin Boot