Oude Nuenense ansichtkaarten
Disciplinair ontslag in Nuenen
Burgemeester Maarten Houben, het begin van het einde voor Nuenen c.a.
Samenvatting Nuenense situatie 2018
In Nuenen gaat nu alles goed
Een leven in beeld
Vincent van Gogh in beeld en geluid
Bidprentje, gedicht 'Denkend aan Nuenen' en kaart Maarten Houben
Het Eindhovens Dagblad, enkele aanvullende artikelen
Elvis in Nuenen
Roy Orbison
erwinboot27@gmail.com
The Rolling Stones
Nuenense luchtfoto's
Ex-raadsleden Pijs, Huijink en Eeuwhorst
De Nuenense raad
Maarten Houben over de strijd tegen het jihadisme
Provincie oordeelt
Het Klooster
Maarten Houben en antikraak wonen in Nuenen
Bram Vermeulen en Freek de Jonge
Ontwerpen Erwin Boot
Index

'Maar de reden dat we zo verloren hebben, is omdat de heer Verdonk de administratie van de gemeente Nuenen beter op orde had dan de gemeente Nuenen zelf'.

Maarten Houben

De raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft vervolgens op
17 november 2016 zelf besloten tot:

‘Bestuurlijke fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst’.
Op 16 november 2017 heeft de raad van de gemeente Nuenen c.a. zijn standpunt van
17 november 2016
als volgt gewijzigd:

‘Concluderende dat, momenteel, gezien de financiële en
bestuurlijke positie van de gemeente Nuenen, er geen acute noodzaak is om de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. op te geven’.
Terug naar menu

'In Nuenen stellen de amateurs nu ook zelf amateurs aan'.

Dagboek Erwin Boot (2013)

'Ik vraag mij wel eens af: Wie is er in Nuenen nog met Nuenen bezig ?
Intussen besluit het college (om geld te besparen) om het afdelingshoofd, zonder procedure, secretaris te maken. Een ambtenaar wordt bevorderd tot afdelingshoofd'.

Dagboek Erwin Boot (2014)

'Maarten Houben had in Nuenen niet de kat uit de boom moeten kijken, maar de katten uit de bomen'.

Dagboek Erwin Boot (2015)

'Elk oordeel voor het Laatste Oordeel is een vooroordeel'.

Dagboek Erwin Boot (2016)

'Ondernemerszin en schuldgevoel zijn voor de CDA-politicus Maarten Houben onverenigbaar'.

Dagboek Erwin Boot (2017)

Waarom zijn zoveel mensen zo dom ?
Antwoord: Omdat het veilig is met veel te zijn.
Van de domheid verlies je altijd.

Dagboek Erwin Boot (2018)